KIBERA FÖRÄLDER / KIBERA PARENTS

Vad gör en Kibera Förälder?

- Antingen sponsrar man en namngiven elev med skolavgiften för ett helt år

- Eller kan man välja ett lägre belopp, men ändå vill vara med och hjälpa något barn. Dessa delbelopp lägger vi ihop så att det räcker till en elev

Hur betalar man?

- Antingen betalar man in hela årsavgiften vid månadsskiftet oktober / november för nästkommande år

- Eller kan man välja att göra månadsinbetalningar; kolla med oss så ger vi dig svar

What does a Kibera Parent do?

- Either you sponsor a namegiven student with the schoolfee for a complete year

- Or you may choose a lower amount, but still want to help a child. These "part amounts" will be added by us so it might be enough for one student.

How do we make payment / donate?

- Either you pay the entire amount around October / November for the next year

- Or if you prefer you may donate smaller amount each month; please ask us and we will answer your questions