2017 November 25

Höstens regn har gjort att delar av Rozinah´s hem har rasat. Julen är bara några veckor bort - har skall de kunna klara detta? Akut hjälp behövs! En tillfällig lösning verkar vara på gång, men här kommer krävas en större insats i början av 2018.

The Autumn rain has mad part of Rozinah´s home to fall down. Christmas is only a few weeks away - how shall they manage this? Urgent help is needed. A temporary solution seams to be made, but this will demand a larger repair during beginning of 2018

 • Kan det här hjälpa / will this help
 • Detta är inte bra / This is not good
 • Fullständigt kaos / Complete kaos

October 2017

Presidentvalet skall göras om - detta betyder problem i stora delar av Kenya - framförallt i slumområden som Kibera

Election for President will be made again - this gives problems in most parts of Kenya - especially in slum areas as Kibera

 • Problems in Kibera and other slum areas
 • Problems for the election of President
 • This is not good
 • Salvation Army marching "For Peace"
 • Marching for peace

September 2017

Robert har besökt ett par av de sponsrade elevernas hem i Kibera

Robert has visited some of the sponsored students home in Kibera

 • Rozinah, Dorah & Florence
 • Faith and her Grandma
 • Grandma, Faith and her younger brother and sister + 3 sisters Chenja

2017 August 18

Lov från skolan innan den tredje terminen - Robert går runt och gör hembesök för att se till att alla mår bra.

Vacation from school before the third semester - Robert goes around among the different homes in order to see that they all are fine

 • Curte and his father Ken
 • Ephraim and his younger brothers and sisters
 • Patience Isaidi
 • Faith with younger brothers and sisters
 • Rozinah and her mother

2017 July 23

Medlemmar från samtliga Frälsningsarméns musikkårer i Nairobi spelar för Fred

Members from all Salvation Army Bands in Nairobi are playing for Peace

 • Marching for Peace
 • Marching for peace
 • Marching for peace
 • Marching for peace
 • Concert for peace

Mars 2017 / March 2017

Sista veckan i mars kom den efterlängtade "Kyrkbussen". Bilderna är från invigningen som hölls framför Kårlokalen i Kibera. Tre olika givare i Sverige har gjort det möjligt att köpa den här mini-bussen.

Last week of March the "Church Bus" arrived. The pictures are from the blessing ceremony held in front of the Corps Building in Kibera. Three different donators in Sweden have made it possible to buy this mini-bus

 • Kibera Church Bus
 • In front of ..
 • Not so much space
 • From the blessing ceremony
 • From the blessing ceremony

2017 January 29

Sista dagen - för den här gången - i Nairobi. På förmiddagen är vi naturligtvis på kåren i Kibera. Senare hinner vi med ett besök på kåren Nairobi Central - utförligare nyheter här

Last day - for this time - in Nairobi. Sunday Morning Service we are - of course - at Kibera Citadel. Later during the day we also manage a visit at Nairobi Central Corps - more details here

 • Rozinah, Dorah & florence
 • Dancing for the Lord
 • A prayer for the new instruments
 • Kibera Citadel Band
 • Dakestar & Lincoln
 • The Kennedy Wendo family
 • Robert Simiyu, Ulf & Wycliffe Kortin

2017 January 28

Den här dagen har vi sett fram emot länge. Vi skall få träffa de flesta av de sponsrade barnen i skolprojektet. Alla samlas i Kibera Community Center Building där vi var tillsammans under c:a 3 timmar - mer information får ni under "Nyheter" här

We have been looking forward to this day for a long time. Today we´ll meet most of the sponsored children from the schoolproject in the Kibera Community Center Building. During around 3 hours we were together - more information you´ll get on "News" here

 • Pratley looks like a princess
 • Arnold & his mother
 • Musyoki & his aunt
 • Some of the children
 • Some more children
 • In the envelopes there are a picture of sponsors
 • Most of the children
 • Moses with his sponsor picture
 • Kibera Citadel Band
 • A new Bb cornet from Sweden

2017 January 27

 • Hur går vi vidare / How shall we do in the future
 • Robert Simiyu & Eric Mondi
 • Quarry Road Band
 • Three New Instruments
 • Mathare Corps Band

2017 January 26

Kabete Corps Band Kabete Corps Band Kabete Corps Band Kabete Corps Band Kabete Corps Band Ulf conducting Kabete Corps Band

Torsdagen avslutas under några timmar i Kabete - kåren som ligger i anslutning till Frälsningsarmén barnhem. Ulf får förmånen att repetera ett par olika arrangemeng med Kabete Corps Band.

Thursday evening ends up during a couple of hours in Kabete - the Corps situated next to the Salvation Army Childrens Home. Ulf is honoured and rehears two different arrangements with the Kabete Corps Band

Torsdagen 26:e var en fantastisk dag med mängder av helt underbara skolbarn. Vi började på Frälsningsarméns Nursary School i Kibera. Skolan består av tre olika klasser i olika åldrar. Därefter besökte vi ytterligare fem skolor där några av de sponsrade barnen går - se mer här

Thursdag January 26 was an amazing day with a lot of absolutely wonderful schoolchildren. We started at the Salvation Army Nursary School in Kibera. There they have three classes for different ages. After that we visited five more schools where some of the sponsored children goes - please see more here

 • Kibera Nursary School - class 1
 • Kibera Nursary School - class 2
 • Kibera Nursary School - class 3
 • Kibera Nursary School - class 3
 • Strange colour on his skin
 • Gifts from Burger King
 • Lots of Princes and Princesses
 • Red Rose School - Florence
 • Red Rose School - Dorah
 • Red Rose School - Rozinah
 • Red Rose School - Three sisters
 • Ephraim Eleazer in his school
 • Curte Majanga back in the corner
 • Jolyne Anyoso Wanda in her school
 • Pratley Mideva in her school
 • Rozyline Arivisa in her school
 • Arnold Sumba in his class

2017 January 25

Första dagen i Nairobi på vår resa började med besök på Frälsningsarméns Territoriella Högkvarter under förmiddagen. Eftermiddag och kväll tillbringade vi på kåren i Makutano, som är en av de stora slumområdena i Nairobi (se mer under fliken nyheter)

The first day in Nairobi on our journey started with a visit at the Salvation Army Kenya East THQ during the morning. During afternoon and evening we visited the Makutano Corps, situated in one of the large slum areas of Nairobi (for more information - please look at "News")

 • In front of THQ
 • Robert, Eric & Ulf
 • Meeting with the TC
 • Entrance Makutano Corps
 • Makutano Corps Band
 • Four new instruments
 • Makutano Band in the officers Backyard
 • You have to start early
 • She managed to blow after a while

2018 July 14

Idag har Robert varit runt och besökt en del av våra sponsrade elever. Det är fint att höra att de mår bra.

Today Robert has been around visiting som of our sponsored students. It´s great to know that they all are fine.

 • Rozinah, Dorah, Florence and some of their friends
 • Faith and her Grandma
 • Jolyne
 • Curte
 • Pratley

2018 March 1 - 4

Under fyra fantastiska dagar har vi haft förmånen att vara i Nairobi igen. Totalt träffade vi 30 av de totalt 36 sponsrade eleverna. Dessutom besökte vi kårerna och musikkårerna i Kibera, Kabete, Nairobi Central, Mathare, Shaurimoyo och Quarry Road.

During four fantastic days we have got the opportunity to stay in Nairobi again. In total we met with 30 (out of 36) sponsored students. We also visited the Corps and Bands in Kibera, Kabete, Nairobi Central, Mathare, Shaurimoyo and Quarry Road.

 • Some footballs from Sweden to Rem School
 • Precious Talents Top School - one of the classes
 • A Bb Cornet for Nairobi Central Band
 • Joysprings School; Lafrene, Ninni & Lawrence
 • Some new sponsored students from Kibera Nursary School
 • Kibera Nursary School Baby Class
 • Class from Havilla Childrens School
 • New Eb Tuba for Kibera Citadel Band
 • Six more instruments for Mathare Corps Band
 • Visit at Shaurimoyo Corps

2018 January 22

Från Bo Jennesjö i Lidköping och hans son har vi fått en nästan ny Axxon Eb Tuba  - stort tack för en fantastisk gåva   /  From Bo Jennesjö in Lidköping and his son we have got an almost new Axxon Eb Tuba - thank you so much for an amazing gift

 • Bo Jennesjö and the Axxon Eb Tuba
 • Fine almost new Eb Tuba
 • 4-valve Eb Tuba

2018 January 17

Robert Simiyu är på besök hos "våra" elever på Red Rose School

Robert Simiyu visiting "our" students at Red Rose School

Rozinah, Florence, Christiano, Dora & Faith Rozinah, Florence, Christiano, Dora & Faith Rozinah, Florence, Christiano, Dora & Faith Rozinah, Florence, Christiano, Dora & Faith Rozinah, Florence, Christiano, Dora & Faith Red Rose School students