Den 28 september 2010 började ett riktigt äventyr

För att du skall få så bra bakgrundsinformation som möjligt har vi delat upp all information i tre större delar.

Dels från det första besöket i Kibera 2010 - vidare genom vårt återbesök 2012 med ett brass band - och vad som hände sedan.

Se de tre flikerna ovan.

On September 28 2010 a great adventure started

In order to give you as good as possible background information we have divided it into three larger parts.

As a start our first visit in Kibera 2010 - then with our return visit 2012 with a brass band - and finally what happened after that.

Please see the different three patches above.