Välkommen

Red Rose School Red Rose School Red Rose School Red Rose School Red Rose School Red Rose School - 12 sponsored students

till vår hemsida om "Kibera projektet" som är till förmån för Frälsningsarméns arbete i kåkstaden Kibera i Nairobi, Kenya. Kibera är ett av Afrikas största slumområden med i det närmaste 1 miljon invånare. Medelåldern är låg på grund av att många är sjuka i AIDS / HIV. Många barn lever helt utan någon vuxen i familjen. Den största delen av vårt försök att hjälpa riktar sig nu mot barnen. Frälsningsarmén driver en skola med barn i tre olika åldersgrupper (4 - 6 år). Det kallas "Nursery School". Hjälp oss hjälpa barnen i Kibera.

Under de senaste åren har mer och mer av vårt arbete och våra försök att hjälpa våra vänner i Kibera inriktats mot barnen. Kan vi hjälpa barnen att få gå i skolan och skaffa sig en utbildning så är chansen stor att de kan få en bättre framtid. INGEN KAN HJÄLPA ALLA MEN ALLA KAN HJÄLPA NÅGON

Vill du ge din gåva nu - gör så här


Instagram Instagram

Vi finns nu också med presentation och nyheter på Instagram

(sök på  kiberaschoolandmusic  eller  Ulf Lydahl)

Welcome

2020 March 6 2020 March 6 2020 March 6 2020 March 6 2020 March 6 Sponsored students Kibera Nursary School

to our website about "The Kibera Project". It´s for the Salvation Army and their work in the slum of Kibera, Nairobi, Kenya. Kibera is one of the largest slum areas in Africa with almost 1 milion inhabitants. The average age is low due to AIDS / HIV. Many children live without any adult in the family. Because of that most of our attempts to help is for the children. The Salvation Army runs a school with children in three different classes (4 - 6 years). It´s called "Nursary School". Please help us help the children in Kibera.

During the last years more and more of our work and our attempt to help our friends in Kibera has been regarding the children. If we can make it possible for them to go to school and get an education their chance will be bigger to get a better future.  NOBODY CAN HELP EVERYBODY BUT EVERYBODY CAN HELP SOMEBODY

Do you want to donate now - this is how you can do