Vad händer med din gåva?

Först vill vi säga att varje 100-lapp gör skillnad!

Vad vill du att din gåva skall användas till?

Vill du "sponsra" en namngiven elev med kostnaderna för studier? Beroende på ålder så ligger kostnaden för ett helt år någonstans mellan SEK 1.900 - 3.500. Den vanligaste kostnaden ligger runt SEK 2.600. Då ingår normalt skolavgift + skoluniform + måltider under skoldagarna.

Vill du bidra med pengar till utbildning, men känner att detta blir för mycket? Då kan du välja antingen en engångsbetalning, flera olika inbetalningar eller månads-betalningar. Dessa gåvor hamnar på ett speciellt avräkningskonto som går till skolavgifter. Genom lokala kontakter ser vi till att pengarna hamnar hos rektorn på den aktuella skolan.

Naturligtvis kan du ge den summa som passar dig bäst - varje 100-lapp gör skillnad

Har du några frågor - hör gärna av dig så försöker vi svara - mailadressen hittar du längst ner till vänster

OBS att inget försvinner i administrationskostnader

What happens with your donation?

First we want to say that every EUR, GBP or USD makes a differens!

For what purpose do you want to donate?

Do you want to be a "sponsor" for a namegiven child and it´s schoolfee? Depending of age the costs for a complete year will be between SEK 1.900 - 3.500. The average cost is around SEK 2.600 including schoolfee, schooluniform and one meal on each school day.

If you want to donate money for education, but think this might be too much. Then you may choose to donate once, several different donations or monthley donations.These donations will be held on a special account for the schoolfees. With help from local contacts we will send these money directly to the actual school.

If you have any questions - please contact us and we will try to give you the answer - our mailadress you will find below to the left.

Please note that nothing goes for administration costs