Välkommen

Red Rose School Red Rose School Red Rose School Red Rose School Red Rose School Red Rose School - 12 sponsored students

till vår hemsida om "Kibera projektet" som under åren från 2010 har ändrat inriktning en del. Till att börja med var det till förmån för Frälsningsarméns arbete - och främst deras musikkår - i kåkstaden Kibera i Nairobi, Kenya. Musikkåren bestod 2010 av 45 musikanter som enbart hade 17 instrument. Fram till och med 2021 har vi lyckats hjälpa till med 145 instrument, som har fördelats till Kiberas musikkår och även 13 andra musikkårer inom Frälsningsningsarmén i Nairobi.

Kibera är ett av Afrikas största slumområden med i det närmaste 1 miljon invånare. Medelåldern är låg på grund av att många är sjuka i AIDS / HIV. Många barn lever helt utan någon vuxen i familjen. Den största delen av vårt försök att hjälpa riktar sig nu mot barnen. Frälsningsarmén driver en skola med barn i tre olika åldersgrupper (4 - 6 år). Det kallas "Nursery School".

Som du kan se nedan så handlar mer och mer om att hjälpa Kiberas barn med deras utbildning. Den första eleven som fick hjälp via vårt Kibera projekt var 2013. Därefter har det ökat undan för undan - under 2022 får 61 elever sin skolgång betald av en "Kibera förälder" i Sverige. Merparten av dessa elever har börjat sin skolgång hos Madame Beatrice, som är rektor på Kibera Nursary School.

Från 7 års ålder har de flyttat till många andra skolor runt om i Kibera, där vi genom våra besök har lärt känna de olika rektorerna - något vi anser viktigt. Flera av "våra" elever har också gått vidare till "boarding schools / internat skolor" för att skaffa sig en ordentlig utbildning.

Kan vi hjälpa barnen att få gå i skolan och skaffa sig en utbildning så är chansen stor att de kan få en bättre framtid.

INGEN KAN HJÄLPA ALLA MEN ALLA KAN HJÄLPA NÅGON

Hjälp oss hjälpa barnen i Kibera.

Vill du ge din gåva nu - gör så här


Instagram Instagram

Vi finns nu också med presentation och nyheter på Instagram

(sök på  kiberaschoolandmusic  eller  Ulf Lydahl)

Welcome

2020 March 6 2020 March 6 2020 March 6 2020 March 6 2020 March 6 Sponsored students Kibera Nursary School

to our website regarding "The Kibera Project" that through the years since 2010 have changed rather much. As a start all was about The Salvation Army, particulary their brass band, in the slum area Kibera, Nairobi, Kenya. The band, at that time, had 45 members but only 17 instruments. From 2010 up to 2021 we have managed to help them with 145 instruments, spread among Kibera Citadel Band and also 13 other Salvation Army Bands in Nairobi.

Kibera is one of the largest slum areas in whole of Africa with around 1 million people living there. The average age is low due to HIV / AIDS. A lot of children are living without any adult in the family. The main part of our project is now trying to help the children.

The Salvation Army runs a school for children between 4 - 6 years. It´s a so called Nursary School. As you can see below more and more of our work is for the children of Kibera and their education. The first child that got help was back in 2013. After that the number of "students" have been more and more. During 2022 there are 61 students who, whithin our Kibera project, get their schoolfees payed by a "Swedish Kibera parent". Most of these students have started their education together with madame Beatrice, who is the headmaster at Kibera Nursary School.

From 7 years of age they have moved on to many other schools in Kibera, where we during our visits have met and learned to know the different headmasters. We think that is very important. Several of "our students" have also moved on to boarding schools all around Kenya in order to get a proper education.

If we can help the children going to school and get themselves a god education - that will give them a chance for a better future.

NOBODY CAN HELP EVERYBODY BUT EVERYBODY CAN HELP SOMEBODY

Please help us help the children in Kibera.

Do you want to donate now - this is how you can do

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

youtube

Följ oss gärna på youtube -

där hittar du klipp från våra besök i Nairobi samt klipp från de senaste av våra "Kibera Festivaler" med vår projekt musikkår ULID BRASS

youtube kanal / youtube channel.       ully01

Follows on youtube -

there you will find clips from our visits in Nairobi and also clips from our last "Kibera Festivals" with our project band "ULID BRASS"