Behoven hos våra vänner i Kibera är oändliga. Lättast hjälper vi dem genom att skicka pengar till de olika behoven. Bäst är det att de själva kan välja vilket som är mest akut. Det är svårt för oss att förstå den verklighet som de lever i.

Olika sätt att lämna din gåva

Betala med Swish

Om du har tillgång till "Swish" lämnar du ditt bidrag genom att betala till Swish-nummer  1232638310.  Ange ditt namn + Kibera och vad du vill att pengarna skall användas till (t.ex. skolavigfter eller akutmedel för läkarvård)

Betala med Svenskt Bankgiro

Vi har öppnat ett speciellt Bankgiro med tillhörande bankkonto för Kibera-projektet. Sätt in din gåva på BG 674-8909 så hamnar pengarna rätt. Ange även här ditt namn + vad du vill att pengarna skall användas till (t.ex. barnen i skolan)

The different needs for our friends in Kibera are endless. The easiest way of helping them is to send money for the different needs. Best for them is if they can tell us the most urgent need. It´s hard for us to understand their needs.

How to donate your gift

Donate to Kibera bank account

Since you are donating from abroad you have to make payment directly to the Kibera bank account. Please contact us and we will give you SWIFT-adress to the bank and the IBAN-account number. Please let us know for what purpose your money is ment (for excample schoolfee or urgent money healthcare)

Donate with cheque

Another way is if you want to donate with a cheque. If so - please send it to:

ULID MUSIC, Sjögatan 4, 562 30 Norrahammar, SWEDEN. Please let us know for what purpose your money is ment (for excample Community Center or something else)