Gothenburg 2011 November 19

S.A. Temple Corps, Gothenburg

Den första Kiberakonseerten hade vi på Templet i Göteborg lördagen 19 november 2011. Bra samling och fantastisk inspiration i brasset - tyvärr dock inte mycket folk i lokalen.

Our first Kibera concert was held at the Salvation Army Temple Hall in Gothenburg on Saturday November 19 2011. Good feeling and inspiration in the brass - not so many in the audience.

Jönköping 2011 November 20

Allianskyrkan, Jönköping

Söndagen 20 november var det lite fler besökande. Den dagen var vi i Allianskyrkan, Jönklöping. Detta är hemförsamlingen för vår solohornist Klas Grännö. Härifrån finns det dessutom lite klipp på youtube.

Sunday November 20 there were some more visitors. On thatday we were in  Alianschurch, Jönköping. This is the homechurch for our solo horn plaer Klas Grännö. From this concert you may find some clips on youtube.

Stockholm 2012 January 14

Stockholm South Corps

Lördagen 14 januari 2012 var det dags för ny konsert. Den här gången på Söderkåren i Stockholm. Ytterligare lite fler besökare i publiken. Här gjorde vi dessutom en LIVE-inspelning av CD´n "Going to Africa", som vi räknade med att ha på vår tour till Kenya

On Saturday January 14 2012 it´s time for one more concert. This time at S.A. Stockholm South Corps. A little more visitors this time. On this occation we also made a LIVE-recording of the CD "Going to Africa", it should be a gift on our tour to Kenya.

Tranås 2012 January 15

Brunnsparkskyrkan, Tranås

Söndag 15 januari 2012 har vi tagit oss en bit söderut till Tranås och Brunnsparkskyrkan. Nu har ajntalet besökare för första gången överstigit 100 personer. Tyvärr fanns det någon ell några påslagna mobiltelefoner - därför inga klipp på youtube.

Sunday January 15 2012 we have gone south from Stockholm to Tranås and Brunnsparkskyrkan. Now the number of visitors for the first time is more than 100 persons. Unfortunately one or more mobilephones was on - that´s why we don´t have any clips on youtube.

Kenyan Tour 2012 February 24-March 4

Open Air meeting in Makutano

Under 10 fantast-iska dagar hade vi förmånen att besöka våra vänner i Kibera igen. Den här gången tillsammans med totalt 26 medlemmar. Många tillfällen med skratt, tårar och varma upplevelser. Här hittar du två olika klipp på youtube. Det första från söndagen i slummen i Makutano och det andra från vårt besök vid Frälsningsarméns barnhem i Kabete. Mer info hittar du under "Bakgrund"

During 10 fantastic days we had the previlidge to meet our friends in Kibera again. This time together with in total 26 members. Many moments with laugh, tears and warm experiences. Here you will find two different clips on youtube. The first from Sunday in Makutano and the second from our visit at the S.A. Childrens Home in Kabete. More info you´ll find at "Background".

Jönköping 2012 October 28

Salvation Army Corps Hall, Jönköping

Söndag 28 oktober 2012 Det har nu gått nästan 8 månader sedan vi var i Kenya - helt ofattbart eftersom det känns som igår. Den här Kibera-konserten är i samband med den årliga Missionsveckan på vår hemkår i Jönköping

Sunday 2012 October 28 It now has gone almost 8 months since we were in Kenya - it´s unbelievable since we feel it was yesterday. This Kibera Concert is held within the annual "Missionary week" at our home Corps in Jönköping

Aneby 2013 June 1

Instruments from Aneby

Innan resan till Kenya 2012 fick vi en fantastisk gåva med många mycket bra instrument från Korskyrkan i Aneby. Som ett litet tack till dem ger vi en konsert lördagen 1 juni 2013 i deras "Sommarkyrka"

Before going to Kenya 2012 we got a fantastic gift with a lot of very good instruments from "The Cross Church" in Aneby. As a small thanks to them we make a concert on Saturday June 1 2013 in their "Summerchurch"

Gnosjö 2014 February 1

2014 February 1

Den första konserten under 2014 var i Missionskyrkan, Gnosjö lördagen 1 februari. Två av våra medlemmar under resan till Kenya kommer härifrån. Detta är också första gången som vi har med en gästsolist; Paul Duffy från England - han har under ett flertal år varit soprankornettist med Black Dyke Band.

The first concert during 2014 was in Missionary Church, Gnosjö on Saturday February 1. Two of our members during the tour to Kenya comes from this church. This is also the first time as we have a guestsoloist; Paul Duffy from England - he was during a number of years the soprano player of Black Dyke Band

Nässjö 2014 November 22

Salvation Army Corps Hall, Nässjö

Lördagen 22 november 2014 - dags för ännu en Kibera konsert. Den här gången i Frälsningsarméns lokal i Nässjö. För första gången fullsatt lokal och en fantastisk kontakt med publiken. Frälsningsarmén i Nässjö har tagit Kibera-projektet som "Missions-projekt"

Saturday November 22 2014 - time for another Kibera Concert. This time at the S.A. Corps Hall in Nässjö. For the first time it was crowded and a fantastic contact with the audience. The Salvation Army in Nässjö has taken the Kikera-project as their "Missionary-project"

Lidköping 2015 September 5

Salvation Army Corps Hall, Lidköpig

Lördag 5 september var 2015 års Kibera-konsert i Frälsningsarméns lokal, Lidköping. Ganska bra med publik och en fin insamling av pengar till Kibera.

Saturday September 5 was 2015 years Kibera cocert at the Salvation Army Corps Hall, Lidköping. Quite good with people in the audience and a very good raise of money for Kibera

Gothenburg 2016 September 10

S.A. Hisingen Corps 2016 September 10 S.A. Hisingen Corps 2016 September 10 S.A. Hisingen Corps 2016 September 10 S.A. Hisingen Corps 2016 September 10 S.A. Hisingen Corps 2016 September 10 S.A. Hisingen Corps 2016 September 10

Lördagen 10 september var det dags för Kibera konsert i Göteborg. Under 2016 har Hisingskåren tagit Kibera som sitt Missions projekt. Tack vare insamlingen från dem - tillsammans med pengarna från Jönköping och en privat donator - har Kyrkbussen äntligen kunnat köpas in. En minibuss med 16 platser

Saturday September 10 it was time for a Kibera Concdert in gothenburg. During 2016 the S.A. Hisingen Corps hs taken Kibera as their Mission project. Thanks to their raise of money - together with the money from Jönköping and a private donator - the Church Bus has finally been bought. It´s a mini bus with 16 seats.