Eftersom vi bara har en sponsor som förser oss med samtliga noter så är officiella namnet ULID BRASS

Vår projektmusikkår består av medlemmar från olika musikkårer inom Frälsningsarmén, Alliansmissionen, Missionsförbundet och Pingströrelsen - från Malmö i söder upp till Stockholm i norr. Alla ställer upp helt utan ersättning - man betalar alla kostnader för resor, mat och eventuella övernattningar själva.

Alla pengar som vi "spelar in" går oavkortat till Kibera-projektet.

Det är fantastiskt vilken inställning "våra" musikanter har. Att till exempel sätta sig i bilen runt kl 04.00 för att köra 40 mil och vara med på en "heldag" med upp till 4 timmars repetition + en tvåtimmarskonsert efter det. Sedan är det ju 40 mil tillbaka hem. Vi är mycket imponerade och mycket tacksamma till alla, som så helhjärtat stöttar arbetet till förmån för verksamheten i Kibera.

Utöver detta tillkommer säkerligen många timmars enskilt övande på de noter som vi skickar via mail. Att hinna med alla detaljer under några timmars övning på konsertdagen är helt omöjligt. Den enskilda förberedelsen är helt avgörande för att upplägget skall kunna fungera.

Vi vill framföra ett stort - från hjärtat - tack till var och en av alla som ställer upp.

Ninni & Ulf

2011 November 20

Hösten 2011 / Autumn 2011

Våra två första Kiberakonserter

Our first two Kibera Concerts

Kenyan Tour 2012 February 24 - March 4

24 februari - 4 mars / February 24 - March 4

10 fantastiska dagar

10 fantastic days

Since we have only one sponsor who gives us all sheet music the official name is ULID BRASS

In our projectband we have members from different bands within The Salvation Army, Alliance-, Missionary and Pentecostel chuches from Malmö in the south up to Stockholm in the north. All members take part without any payment at all. Everybody is paying for their own costs for travelling, food and perhaps hotel.

All money that we "play in" goes to the Kibera-project.

It´s an amazing attitude that our bandmembers have. For excample leaving home by car at 4.00 am in order to drive 400 kilometers - take part during a very long day with up to 4 hours practicing + a two hours concert. After that it´s 400 kilometers back home again. We are very impressed and very thankful to all of the members and to their attitude for the work in Kibera.

On top of this we think that several hours of individual preparation is needed with the sheet music that we have sent them by mail. During only a couple of hours rehearsal it´s impossible to work with details. The separate preparation is absolutely nessecary in order to get this working.

We want to say - from the bottom of our hearts - thank you for everything you are doing.

Ninni & Ulf

October 9, 2021 October 9, 2021 October 9, 2021 October 9, 2021 October 9, 2021 2021, October 9

Hösten 2021 / Autumn 2021

Konsert för Kibera projektet, Pingstkyrkan, Huskvarna

Concert for The Kibera project, Pentecostal Church, Huskvarna

2019 November 23 2019 November 23 2019 November 23 2019 November 23 2019 November 23 2019 November 23

Hösten 2019 / Autumn 2019

Konsert för Kibera projektet, Tabergs Missionskyrka

Concert for the Kibera project, Taberg Missionary Church