Kibera Church Bus

Kibera Church Bus

Äntligen är bussen här / Finally the bus is here

I många år har vännerna i Kibera velat köpa in en "Kyrkbuss". Tack vare bidrag från tre olika givare i Sverige har det nu blivit möjligt. Det blev dock ingen stor buss utan en "mini-buss" med plats för 16 personer. Det är en bra begagnad buss, som vi tror skall komma till stor användning. Bilder från invigningen finns här

During many years our friends in Kibera have wanted to buy a "Church Bus". Thanks to three different donators in Sweden it now has been possible. However it wasn´t a large bus but a "mini-bus" with 16 seats. It´s a good used bus, that we think and hope will be of good help for the Corps and Community Centre. Pictures from the blessing ceremony is here

2017-04-02 11:13