Lördag 28 januari / Saturday January 28

Lördag 28 januari / Saturday January 28

Lång dag med både skolbarn och brass band  /  A long day with both school children and brass band

En fantastisk dag tillbaka i Kibera! Från de olika sponsorerna i Sverige hade vi fått med ett foto till respektive elev. Helt fantastiska barn - en del lite blyga eftersom vitt skinn inte är vanligt. Några hade aldrig sett det tidigare. Lite dricka och chips gjorde att det blev en riktig fest.

A fantastic day back in Kibera! From the different sponsors in Sweden we brought a photo to the defferent students. Absolutely amazing children - some of them a little bit shy since white skin is not common. Some of them had never seen it before. Some soda and chips made this to a real party.

Efter några timmar var det dags att träffa både kör och musikkår för att repetera inför söndagens förmiddagsmöte. Lite fler bilder hittar ni här

A few hours later it was time to meet both choir and band for some rehearsal for Sunday Morning Service. Some more pictures you may find here

2017-02-10 15:44