Söndag 29 januari / Sunday January 29

Söndag 29 januari / Sunday January 29

En varm känsla / A warm feeling

Dagen börjar tidigt - vi tar emot musikkåren när den marscherar tillbaka från Friluftsmötet

This day starts early - we wait for the band when thay are marching back from Open Air meeting

Söndag förmiddagsmöte i Kibera med mycket dans, sång och musik + en bön om välsignelse för de nya instrumenten från Sverige.

Sunday Morning Service in Kibera with a lot of dance, song and music + a prayer regarding blessings for the new instruments from Sweden

Runt kl 14 kommer vi till Nairobi Central där musikkåren spelar för oss. Det blir också tillfälle för Ulf att dirigera och repetera två olika stycken med dem. Innan det är dags att åka hem hinner vi även med ett besök hos Kenya East Territorial Ladies Band, som repeterar i en närliggande lokal - de behövde vår Bb tuba.

Around 14 o clock we arrive at Nairobi Central Corps where their band is playing for us. There is also time for Ulf to conduct and make some rehearsal with two different arrangements with them. Before leaving for home we also manage to make a visit to the Kenya East Territorial Ladies Band, that have a rehearsal in another hall nearby - they needed our Bb Tuba

2017-02-11 16:31