2021 Studiesponsring

2021 Studiesponsring

Corona pandemin sätter sina spår / The Corona pandemic make a lot of different marks

Med början i mars 2020 stängde hela Kenya ner skolgången under 9 månader. Därför är skolåren nu lite annorlunda. Skolåret 2020 avslutades nu den 17 juli 2021. Läsåret 2021 börjar igen idag (den 27 juli) och kommer att hålla på till första dagarna i april 2022.

Mycket glädjande är att antalet sponsrade elever nu har ökat ytterligare - läsåret 2021 har vi möjighet att hjälpa 56 elever i olika åldrar.

2021-07-27 15:24