Studiesponsring 2018

Studiesponsring 2018

Gud svarar på bön / God answers prayer

Fantastiskt - idag har vi fått OK från "Kibera Föräldrar", vilket gör att de elever som haft sponsorer under 2017 även kommer få det under 2018. Här är några av dem när vi träffades under besöket i Kibera i januari 2017. Totalt kommer 36 elever få hjälp med sina skolavgifter under 2018.

Amazing - today we have got OK from "Kibera Parents", that will give the students with sponsors during 2017 the same during 2018. Here are some of them when we met during our visit in Kibera January 2017. In total will 36 students get help with their school fees during 2018.

2017-12-05 22:46