STUDIESPONSRING 2014

STUDIESPONSRING 2014

Rozinah, Dorah & Florence

Det som i början av 2013 startade med att lilla Rosina fick börja skolan har nu resulterat att vi med hjälp av ytterligare sponsor även har kunnat betala för hennes två yngre systrar Dorah & Florence. Vem vet vad framtiden kan föra med sig?

2016-01-01 14:40