2019 Studiesponsring

2019 Studiesponsring

Fler sponsrade elever / More sponsored students

Under 2019 kommer minst 42 elever ha möjlighet att gå i skolan tack vare "Kibera Föräldrar" i Sverige. Tack för ert fantastiska stöd.

During 2019 at least 42 students  will go to school thanks to "Kibera Parents" in Sweden. Thank you for your amazing support.

2018-12-08 13:32