STUDIESPONSRING 2017

STUDIESPONSRING 2017

Fler barn får gå i skolan / More children will go to school

Gud hör bön! Helt fantastiskt - vi fick en lista med ytterligare 9 elever som behöver hjälp. Redan nu är det helt klart att vi kan hjälpa 26 barn och ungdomar med deras skolgång under 2017. Hjärtligt tack till alla er som hjälper oss hjälpa barnen i Kibera.

God answer prayers! Absolutely fantastic - we got a list with 9 more students who needs help. Already now we know that we may help 26 children and youngsters with their schoolfees during 2017. A heartly thank you to all of you who are helping us helping the Kibera children

2016-10-24 11:27