Open Air Meeting

Open Air Meeting

Från Musikchefen Major Joseph Kimeu har vi fått det här klippet. Från att vara två kåren helt utan instrument låter det så här bra. Shauri Moyo fick 8 instrument för 16 månader sedan - Riruta fick 4 instrument för 4 månader sedan. Samtliga 12 instrument var gåvor från olika håll i Sverige. Fantastisk bra jobbat - stort lycka till i framtiden. Hoppas att vi ses nästa år.

From Music Director Major Joseph Kimeu we have got this clip. From beeing two Corps without any instruments at all this very good playing after short time. Shauri Moyo got 8 instruments 16 months ago - Riruta got 4 instruments 4 months ago. All 12 instruments were donations from different parts of Sweden. Very well don - good luck in the future. Hope to see you all next year

2019-07-29 12:42