Onsdag 25 januari / Wednesday January 25

Onsdag 25 januari / Wednesday January 25

Nu är vi i Nairobi / Now we are in Nairobi

Efter en flygresa på nästan 10 timmar landade vi i Nairobi sent i går kväll. Dagen delades upp i två delar - först ett besök på Frälsningsarméns Högkvarter där vi träffade många olika personer med ansvar för musik, ekonomi och administration. Vi hade också ett sammanträde med deras Nationella ledare.

After a flight for almost 10 hours we arrived in Nairobi late yesterday evening. This day is devided in two parts - first a visit at the Salvation Army Kenya East THQ where we met a lot of different peoples responsible for music, economi and administration. We also had a meeting with their TC.

På eftermiddagen besökte vi kåren i Makutano, som är en av de stora slumområdena i Nairobi. Sedan vårt förra besök har de bytt lokal flera gånger eftersom hyran varit för hög. Kåren ligger vid en "gata" som är knappt 2 meter bred - mitt i en stor backe. Under några timmar fick vi möta både kårens officerare och naturligtvis deras musikkår. Behoven här är lika stora som överallt i Nairobis slum

During the afternoon we visited the S.A. Corps in Makutano, one of the large slumareas in Nairobi. After our visit back in 2012 they have changed building several times since the fee for renting was too high. The Corps is situated at a very small "street" - half way up on a small hill. During a couple of hours we met with both the Corps officers and - of course - their band. Their needs are the same as everywhere in the slum of Nairobi

2017-01-31 17:50