Kulturskolan / Culture School, Jönköping

Kulturskolan / Culture School, Jönköping

Många instrument / Many instruments

Thomas Zätterman på Kulturskolan i Jönköping har lämnat över ett stort antal instrument till projektet.

Thomas Zätterman from School of Culture in Jönköping have donated a large number of instruments to the project

2019-01-30 15:04