June 25 2020

June 25 2020

Idag har vi fått de första bilderna från butiken i Kibera där "våra familjer" kan köpa mat med hjälp från oss här i Sverige. Detta är tredje omgången med akuthjälp. Med tanke på Corona situationen är det troligt att det behövs fler insatser under resten av året. Skolorna börjar inte igen förrän i januari 2021, vilket ställer extra krav på familjerna eftersom skolmaten saknas.

Today we have got the first pictures from the Kibera shop where "our families" can buy food with help from us here in Sweden. This is the third time with urgent help. When thinking of the Corona situation we think that more help will be needed during the rest of this year. Schools will not open until January 2021. That will extra hard for most families since food at school will be missing.

2020-06-27 13:39