Fem små tjejer behöver hjälp

Fem små tjejer behöver hjälp

Nya Kibera Föräldrar behövs för dess 5 små tjejer

Vi har fått förfrågan via rektorn på Frälsningsarméns "Kibera Nursary School" madame Beatrice  när det gäller hjälp med sponsring av skolavgifter inför 2020.

De här små tjejerna kommer att börja i skolans "klass 3" i januari 2020. Kostnaden att stå för en namngiven elev när det gäller de här 5 uppgår till SEK 1.225 för hela året (beroende på växelkursen vid betaltillfället). Då ingår skoluniform, ett mål mat om dagen under skoldagarna samt själva "skolundervisningen". Inför 2021 kommer dessa 5 gå vidare till Primary school class 1 i någon av de närliggande skolorna

2019-11-18 22:38