Felix & Abigael

Felix & Abigael

Kvar på sjukhuset / Still at the hospital

Det har nu gått en vecka sedan Felix och Abigael blev ormbitna. De är bättre, men kommer vara kvar på lasarettet ett par veckor ytterligare.

It now have gone one week since Felix and Abigael were bitten by the snake. They are better now but still at the hospital - probably for another two weeks

2019-06-16 22:34