Elev har fått malaria / Student has got malaria

Elev har fått malaria / Student has got malaria

Akut sjukvård / Urgent medical help

Musyoki Mackenzie, som under ett antal veckor har bott hemma hos Robert Simiyu, har fått malaria. Med Roberts hjälp har han fått medicin och är nu lite bättre. Från vårt konto för "akuthjälp" har vi kunnat skicka pengar så att Musyoki får den hjälp han behöver. Du som vill bidra med en gåva till den här typen av hjälp kan göra så här

Musyoki Mackenzie, who has stayed in the home of Robert Simiyu for a couple of weeks, has got malaria. With help from Robert he has got medication and is now a little bit better. From our account for "urgent help" we have been able to send money and Musyoki has got the help he need. You who want to donate for this kind of help - please do like this

2018-06-18 22:45