Ytterligare ett instrument / One more instrument

Ytterligare ett instrument / One more instrument

A very nice instrument

Stort tack till Kenneth Öhman för hans bidrag med ett bra Baritone.

Thank´s a lot to Kenneth Öhman for his donation - a good Baritone

2018-10-03 22:57