Utan mat / Without any food

Utan mat / Without any food

Utan mat

Det är inte lätt - ingen mat - inga pengar att köpa för. Från vår "akutkassa" har vi kunnat skicka pengar så att Robert har kunnat hjälpa ett par familjer. Ett antal basvaror hjälper mycket för den som inte haft något att ställa på bordet.

2017-08-18 13:35