Christmas Party 2016

Christmas Party 2016

Julfest i oktober / Christmas Party in October

Den Kenyanska regeringen har i år ändrat skolterminernas längd och placering. För att göra det möjligt att genomföra ett s.k. Christmas Party även i år kommer det att gå av stapeln redan den 28 oktober. Detta för att många reser till sina hembyar ute på landet under skolloven. I år planerar men också för lite över 300 barn. Bilderna är från förra årets Julfest - nya bilder kommer snarast efter den 28 oktober.

The Kenyan government has this year made some changes regarding the schoolterms length. The school will close for Christmas in just a couple of days. In order to make it possible to have a Christmas Party also during 2016 it will be already on October 28. This because a lot of people goes to their home villages out in the country during school holidays. This year they are planning for a little more than 300 children. These pictures are from last yeras Christmas Party - new pictures will follow as soon as possible after October 28.

2016-10-23 15:45