Våra hjältar / Our heroes

Våra hjältar / Our heroes

Rosina igen - tråkiga nyheter / Rosina again - bad news

Alla nyheter är tyvärr inte goda. Rosina har blivit allvarligt sjuk på grund av någon smitta i vattnet. Dessutom har hon en allvarlig infektion i blodet. Eftersom mamman inte har någon möjlighet att hjälpa henne med varken läkarbesök eller medicin har vi - tack vare hjälp - kunnat skicka de pengar som behövs för att hon skall få en chans att bli bättre. Enligt rapporterna så var medicin en absolut nödvändighet.

Robert och Ken har varit med Rosina och hennes mamma på sjukhuset så att hon har kunnat få rätt vård och behandling. Dessutom har de hjälpt till så att hon får den medicin och den special diet, som hon behöver.

Robert och Ken - ni är våra riktiga "vardagshjältar", som bryr er om "det lilla barnet"

All news are sadley not good news. Rosina is seriously sick due to some infection in the water. On top of that she also have an infection in her blood. Since her mother can´t help her with either medication or visit to the hospital we have  - thank´s to help - been able to send the needed money in order to give her a chanse to get better. According to reports from Robert and Ken medication was absolutely needed.

Robert and Ken have - together with Rosina and her mother - visited the hospital in order to give Rosina proper care and treatment. They also have helpt her with the needed medication and a special diet.

Robert and Ken - you are our "daylie heroes", taking care of "the little child"

2016-04-18 13:23