2010

28 september började det som vi kallar för Kibera Projektet. Vid ett mycket känslosamt första besök lovade vi att försöka hjälpa Kibera Band att få fler och bättre instrument.Tänk om vi då vetat vad som skulle hända under 10 år. Det har blivit 145 instrument, som fördelats bland 14 olika musikkårer inom Frälsningsarmén i Nairobi.

On September 28 started what we call The Kibera Project. At a very emotional first visit we promised trying to help The Kibera Band to get more and better instruments. What about if we then could know what should happen during 10 yeras. It has become 145  instruments, spred among 14 different Salvation Army Bands in Nairobi

 • Kibera Band 2010 September 28
 • 2010 Kibera Band - Robert Simiyu conductor
 • 2010 Kibera Band - Eric Mondi conductor
 • 2010 Kibera Band - with Swedish Guests
 • Corps officers Kibera 2010 - Captain David & Linet Odanga

2013 - 2016

Under de här åren ökade antalet sponsrade elever succesivt från 1 (Rozinah) upp till 17. Helt fantastiskt - möjligheten att hjälpa en elev i Kibera blir mer och mer känd.

During these years the number of sponsored students increased from 1 (Rozinah) up to 17. Amazing - the possibility to help a student in Kibera is being more and more wellknown.

STUDIESPONSRING 2013 STUDIESPONSRING 2013 STUDIESPONSRING 2013 STUDIESPONSRING 2013 STUDIESPONSRING 2013 STUDIESPONSRING 2013

2017 - 2018

2017 - Efter 5 långa år är det äntligen dags att åka tillbaka till våra vänner i Nairobi. Fantastiskt roligt att få träffa dem igen. Från Robert - den person som vi har mest kontakt med - har vi fått ett dags schema, vilket gör att vi vet vilka långa dagar det här kommer bli. Besök hos flera olika musikkårer och i många olika skolor. Med oss har vi 9 kollin med strax över 20 olika instrument.

2017 - After 5 long years it´s finally time for us to go back to our friends in Nairobi. It will be a great joy to see them again. From Robert - the person with whome we have most contacts - have sent us a schedule. That have let us know "we have long days ahead" with visits in several Salvation Army Corps Bands as well as at many different schools. We are bringing 9 different packages with a little bit more than 20 different instruments.

Will we manage all this - only two people Will we manage all this - only two people Will we manage all this - only two people Will we manage all this - only two people Will we manage all this - only two people Will we manage all this - only two people

2019 - 2020

2019 - För tredje året i rad har vi nu möjlighet att åka till Nairobi för att möta många av våra Kenyanska vänner. Stort tack till KLM - i år har vi med 10 kollin på två personer, vilket betyder att det blir ännu mer att göra på Landvetter. Allt går bra och samtliga kollin är med till Nairobi där vi blir väl omhändertagna av en stor grupp mycket välkända personer. Som vanligt väntar ett digert program med långa dagar. När det gäller instrument som vi har med så skall en del av dem delas ut till två kårer där vi inte har varit tidigare: Dagoretti och Riruta. Söndags morgonen / förmiddagen kommer vi i år att vara med på kåren Quarry Road där vi 2012 gjorde ett kort stopp för att spela tillsammans med deras musikkår. Naturligtvis besöker vi många av de skolor där vi har sponsrade elever. Helt underbart att träffa dem igen, prata med dem, deras lärare och rektorer. Även långa dagar tar slut väldigt fort och det är dags att ta ett sent nattflyg tillbaka hem igen.

2019 - For the third year now we have the possibility to fly down to Nairobi in order to meet with many of our Kenyan friends. Heartly "thank you" to KLM - this year we bring 10 kollies on only two persons, which means that it will be even more to do at Landvetter Airport in Gothenburg. Everything works out fine and all kollies arrives at the Kenyatta Airport in Nairobi, where a large group of welknown people meets us. As usal we now will have a programme with long days. Regarding instruments that we are bringing - some of them will be handed over to two different Corps where we never have been before: Dagoretti and Riruta. Sunday Morning Service this year we will attend Quarry Road Corps, where we made a short stop back in 2012 in order to play together with their band. Of course we visit a lot of schools where we have sponsored students. It´s wonderful seeing them again, talking to them, their teatchers and headmasters. Even long days comes to a quick end and it´s time to take a late night flight back home again.

2012

Efter mindre än ett och ett halvt år var vi tillbaka igen. Helt fantastiskt. Dessutom var det inte bara vi utan ett helt brass band. Totalt 26 personer besökte inte bara Kibera utan flera andra Frälsningsarmé kårer i Nairobi under 10 helt underbara dagar. Nu startade också något som inte rörde instrument eller noter. En litet tjej - Rozinah då 5 år - kröp upp i Ninnis knä. Kanske var det första gången hon såg någon med vitt skin. Ungefär ett år senare började hon på Frälsningsarméns Nursary School i Kibera. Åren har gått och vi har fått följa henne från liten blyg 5 åring fram till (så här långt) härlig tonåring. Hon är nu 14 år och har bytt till annan skola. Mer info om skolprojektet längre fram.

After less than one and a half year we were back again. Absolutely fantastic. This time is was not only us but a complete brass band. In total 26 people visited not only Kibera but also several other Salvation Army Corps in Nairobi during 10 wonderful days. During this visit started something that not was instruments or sheet music. A little girl - Rozinah at that time 5 years old - crawled up in Ninnis knee. Perhaps it was the first time for her to see somebody with white skin. Around one year later she started at The Salvation Army Nursary School in Kibera. Years have past since then and we have got the previlage of following her from a small shy 5 year old girl up to (so far) a lovely teenager. She is now 14 years old and have changed to another school. More info regarding the school project later.

 • 2012 - Early morning - Landvetter Airport
 • 2012 - Arrived at Kenyatta Airport
 • 2012 Kibera Band at the Airport - playing for us
 • 2012 - Massed Bands practice - Robert Simiyu conducting
 • 2012 - Kibera Band playing for us
 • 2012 - Children in the slum
 • 2012 Open Air meeting in Makutano
 • 2012 Inside Makutano Corps Hall
 • 2012 Quarry Road Band with Swedish Guests
STUDIESPONSRING 2014 STUDIESPONSRING 2014 STUDIESPONSRING 2014 STUDIESPONSRING 2014 STUDIESPONSRING 2014 STUDIESPONSRING 2014
STUDIESPONSRING 2015 STUDIESPONSRING 2015 STUDIESPONSRING 2015 STUDIESPONSRING 2015 STUDIESPONSRING 2015 STUDIESPONSRING 2015
STUDIESPONSRING 2016 STUDIESPONSRING 2016 STUDIESPONSRING 2016 STUDIESPONSRING 2016 STUDIESPONSRING 2016 STUDIESPONSRING 2016
 • Outside THQ for Kenya East
 • Makutano Corps Band including Robert
 • Makutano Corps Hall Entrance
 • Arrival at Kenyatta Airport
 • Eric, Ulf & Robert outside THQ
 • New instruments for Makutano Band
 • Visiting Quarry Road Band
 • Praying for new instruments at Kibera Citadel
 • Kibera Citadel Band with guests
 • Kibera Nursary School - class 2
 • Strange skin
 • Florence, Dorah & Rozinah at Red Rose School
 • Pratley in her class
 • Florence with Ulf
 • Florence & Dorah with Ninni
 • Three sisters together with their Mom
 • Some of the sponsored students during 2017
 • Sponsored students and some of their parents

2018 - Helt underbart - vi fick möjlighet att åka ner till våra vänner i Nairobi även i år. Den här gången hade vi ännu fler kollin på flyget. Det är lite snärjigt att få in allt på Landvetter med bara oss två. Precis som förra året har vi fått ett digert dagsprogram från Robert. Vi besöker ytterligare några skolor, där vi inte var 2017. Alla musikkårerna vill att Ulf skall repetera med dem, vilket ju inte är möjligt. Vi har glädjen att få besöka kåren i Shauro Moyo - ett annat slumområde i Nairobi. Det är helt fantastiskt att få träffa många av eleverna och övriga vänner igen. Hoppas detta kan fortsätta även i framtiden.

2018 - Absolutely wonderful - we got the opportunity to travel down to our friends in Nairobi this year as well. This time we had even more packages for the flight. It´s a little bit tricky on Landvetter Airport with only the two of us. Exactely as 2017 we had a rather hard program from Robert for each day. We visited some more schools, that not was visited 2017. All Corps Bands want to have Ulf for reherasals - sorry, but that is not possible. We had the pleasure to visit the Shauro Moyo Corps, situated in another of the slum areas of Nairobi. It´s amazing to see a lot of our students and other friends again. Hope this might be possible even in the future.

 • Some instruments are small
 • Some others really big
 • This year we bring 21 instruments
 • Instruments for Riruta Corps
 • Riruta Corps
 • Riruta Corps Building
 • Dagoretti Corps Band
 • Quarry Road Sunday march
 • Rehearsal with Kibera Citadel Band
 • Children in Kibera
 • The "Rozinah" family
 • Visiting the Embenzi family
 • Three students at Havila Children Centre
 • Godwill, Arnold and Lawrence at Joysprings School
 • Kibera Corps Officers Peter and Beatrice Asiema
 • Sponsored students at Kibera Nursary School
 • Nine sponsored students at Red Rose School
 • Here we stayed this year
 • 2012 - At Kabete Compound
 • 2012 Kibera Nursary Schoolbuilding - class 1
 • 2012 - Kibera Nursary School - inside class 1
 • 2012 - Outside Kibera Nursary - Soap bubbles great success
 • 2012 - Two children from Kibera Nursary School
 • 2012 - Going to different homes of Kibera
 • 2012 - Visiting Kibera slum
 • 2012 - In Kibera slum
 • 2012 - Kibera slum
 • Even more packages this year
 • Ready for Landvetter Airport at 03.40 in the morning
 • Meeting Robert at Kenyatta Airport
 • Kibera Citadel Corps officers Peter & Beatrice Asiema
 • Bb cornet for Nairobi Central Band
 • 6 more instruments for Mathare Corps Band
 • Cornets for Shauro Moyo Corps
 • Baritone and Horns for Shauro Moyo Corps
 • Marching in Kibera
 • Open Air in Kibera
 • Marching back to Corps Hall
 • This is how to do
 • Playing "Ragtime for Horns" at Nairobi Central
 • Massed Bands at Nairobi Central Church Hall
 • Bible Class outside Church Hall in Kibera
 • Thank you to all our new friends
 • This is Rozinah 5 years - she started something exciting
 • Lafrene & Lawrence together with Ninni
 • Sponsored children at Kibera Nursary School
 • Time for Precious Talents Top School
 • In headmasters office at Red Rose School
 • Rem School got some footballs from Sweden
 • Visiting one of the sponsored students home
 • Some of the sponsored students with picture of their sponsors