Salvation Army Nässjö Corps Band

Salvation Army Nässjö Corps Band

En kväll med gåvor till Kibera projektet / An evening with donations for the Kibera project

Konsert på Frälsningsarmén i Nässjö. En fantastisk gåva till Kibera projektet! Dels skänkte de en riktigt bra Bb Kornett och dels kommer hela kvällens insamling att tillfalla barnen i Kibera och deras möjlighet att kunna gå i skolan. Kära vänner - ett stort tack för vad ni gör för Kibera projektet.

Concert at The Salvation Army Corps in Nässjö. An amazing donation to the Kibera project. First they donated a really good Bb Cornet and second they will donate all money raised during this day for the children of Kibera and their opportunity of going to school. Dear friends - thank you so much for all your work for the Kibera project.

2018-10-13 22:14