Hus rasar / House is falling down

Hus rasar / House is falling down

En vägg kollapsar / One wall is kollapsing

Höstens regn har gjort att en av väggarna i Rozinah´s familjs hus kollapsar. Hur kan vi hjälpa dem med det här? Akuta bidrag behövs.

The rain during this Autumn has made one of the walls in Rozinah´s familys hous kollaps. How can we help them with this? Urgent help is needed

2017-11-28 22:27