Vilken hemsk ondska / Such an awful wickedness

Vilken hemsk ondska / Such an awful wickedness

Stackars Mitchell / Pour Mitchell

För en liten stund sedan fick vi den hemska nyheten, från vår vän Robert, att Mitchell Muziki hade "stulits" från hennes "aunt´s" hem, rövats bort och gömts - detta av hennes förra lärare. Med Robert´s hjälp kopplades polisen in och de har lyckats hitta henne igen - välbehållen. Stackars lilla tjej - hon måste ha varit helt vettskrämd. De försöker hitta en bättre lösning för den lilla familjen. Under tiden kommer Mitchell att bo hos sin nuvarande lärarinna. Tur att det finns sådana fantastiska medmänniskor, som - i det här fallet - tar hand om en av sina elever. Vi tackar Gud både för att Mitchell är välbehållen och att hon nu har en sådan fantastisk lärarinna.

A little while ago we got this awful information, from our friend Robert, that Mitchell Muziki had been "stolen" from her aunt´s house - been taken away and hidden. This by her former teacher. With help from Robert the police has been involved and also have found her again - safe. Pour little girl - she must have been scared to death. They now are trying to find a better solution for the little family. Meantime Mitchell is going to stay with here present teacher. It´s good to hear about such amazing people, who - in this case - will take care of one of her students. We thank God for both that Mitchell are safe again and for this lady - her amazing teacher.

2019-10-18 10:16