Tre olika donationer / Three different donations

Tre olika donationer / Three different donations

Till minne av  -  90 års uppvaktning  -  50 års uppvaktning   =  bidrag till barnen i Kibera

In Memorial of  -  90 years celebration   -   50 years celebration  =  help for children in Kibera

Under några veckor har vi fått tre olika, mycket uppskattade donationer. 1 - en musikant inom Frälsningsarmén har "fått hembud". Till hans minne betalades in ett belopp som till stor del hjälpte till att rädda livet på Felix och Abigael - helt fantastiskt.  2 - istället för annan uppvaktning ville en 90 årig dam att pengar skulle skänkas till Kibera projektet - stor TACK.  3 - istället för annan uppvaktning ville en annan dam skänka pengar till Kibera projektet som uppvaktning av hennes son som fyller 50 år - stor TACK igen. Vi önskar Guds välsignelse över varje givare.

During some weeks we have got three different, very appreciated donations.  1 - a bandsman within The Salvation Army has "been promoted to Glory". In Memorian of him was donated an amount that helped saving both Felix and Abigaels life - amazing.  2 - in stead of presents a 90 year old woman wanted that money should be sent to the Kibera project - thank´s a lot.  3 - in stead of presents to her 50 year old son another woman wanted to make a donation to our project - thank´s a lot again. We wish a lot of blessings from God to all Donators

2019-07-15 20:29