Torsdag 26 januari / Thursday January 26

Torsdag 26 januari / Thursday January 26

Underbara skolbesök / Wonderful school visits

Frälsningsarméns skola i Kibera besökte vi redan 2012. Det var fantastiskt att komma tillbaka och uppleva barnens glädje igen. Att få gå i skolan är stort i Kenya - inte alla har den möjligheten. Samtliga klasser hade övat in ett program för oss - fantastiskt! Från Burger King i Mjölby hade vi fått med oss massor av "deras Kunga kronor" - stor succé bland både elever och lärare.

We visited The Salvation Army Nursary School in Kibera. It now was amazing to be back and see the joy in the childrens eyes. To go to school is "big" in Kenya - not all children has that possibility. All classes had prepared a program for us - amazing! . From Burer King in Sweden we brought a lot of their "King Crowns" - big success among both students and teatchers.

I Kibera Community Center Hall har man en gång per vecka samling för fattiga och hemlösa från slummen. Här får de ett mål mat och lite att dricka samt en stunds gemenskap. Spontan fråga från oss - "Hur många kramar finns det i Världen". Helt fantastiska människor  - men de saknar i princip allt.

In Kibera Community Center Hall they - once a week - have a program for poor and homeless people from the slum. Here they will have a meal and something to drink and on top of that possibility to meet with a lot of friends in the same situation.

Därefter åkte vi iväg för att besöka ytterligare fem andra skolor där några av de sponsrade eleverna går. Ni kan se en del bilder från de skolorna här.

Than we left for visits in five other school in order to see some of the sponsered childrens. You may see some of the pictures here.

2017-02-02 16:48