Tillbaka till Kibera / Back to Kibera

5 dagar i januari 2017 / 5 days in January 2017

Datum för nästa resa till Nairobi är nu bestämd. Den 24 januari åker vi med 8 stora kollin till Kenya. Vad vi vet nu så blir det med 24 olika instrument - en del uniformsskjortor - lite noter - förhoppningsvis även en del små gosedjur (stora får inte plats). Under 5 dagar kommer vi naturligtvis vara mycket i Kibera, men även få tid att besöka både Makutano och Kabete precis som 2012. Vi hoppas kunna möta många av "våra elever" - något som troligen blir både intressant och mycket känslosamt.

Date for next trip to Nairobi is now set. On January 24 we will - together with 8 large kollis - fly to Kenya. As we know now with 24 different instruments - some uniform shirts - some sheet music - hopefully some small "gosedjur" as well (no room for big ones). During 5 day we will of course be a lot in Kibera, but also take time to visit both Makutano and Kabete as we did back in 2012. We hope it might be possible to see many of "our students" - probably this will be both interesting and also very emotional.

2016-11-27 10:31