Skolavgifter / School fees

Skolavgifter / School fees

Dags att betala / Time to pay

Vår kontakt i Kibera Robert Simyu har haft några tuffa veckor med att gå runt till de olika skolorna och betala avgifterna för 2019. Här sitter han hos rektorn för Havila Children Centre - en skola där vi har 6 elever.

Our contact Robert Simiyu have had some really hard weeks going around to the different schools, paying the fees for 2019. Here is is sitting with the headmaster at Havila Children Centre - a school where we have 6 students

2019-01-16 14:52