Ny skoltermin / New school term

Ny skoltermin / New school term

Tillbaka i skolan igen / Back to school again

Efter bara 10 dagar är det dags att börja skolan igen. På bilden ser vi 12 "ny" sponsrade elever på Red Rose School. Elva av dem har tidigare gått på Kibera Nursary School, medan en tidigare inte har varit sponsrad. Hon var bara i skolan "då och då"

After only 10 days it´s time to start school again. On the picture we can see 12 "new" sponsored students at Red Rose School. Eleven of them comes from Kibera Nursary School. The last one did´t have a sponsor before - she attended school only "now and then"

2021-07-26 14:20