Nästa Kibera konsert / Next Kibera concert

Nästa Kibera konsert / Next Kibera concert

Nästa Kibera konsert / Next Kibera concert

Nästa tillfälle att lyssna till vårt projekt brass är den 22 september. Den här gången är vi i Pingstkyrkan i Tibro. Varmt välkommen

Next opportunity to listen to our project brass will be on September 22. This time we will be in the Pentecostal church in Tibro. Most welcome

2018-08-16 10:05