More instruments needed

More instruments needed

Thokoa Corps

Idag har vi fått ett nytt upprop. Även den här gången gäller det instrument. Vår vän CS LtColonel Simon Mbuthu har varit på en helt nystartad kår - Thokoa Corps i Nairobi. De har idag inte några instrument, men musikanter som har spelat på andra kårer. Här saknas också instrument - var hittar vi dem?

Today we have got a new call.  This time, as well, it´s about instruments. Our friend CS LtColonel Simon Mbuthu have today attended Sunday Morning Service at a new started Corps - Thokoa Corps in Nairobi. Today they don´t have any instruments, but they have brass musicians who have played at other Corps. Now they want to start a Brass Band at their new Corps. Even here it´s a lack of instruments - where do we find them?

2019-06-16 22:26