Mbuni Corps want to have instruments

Mbuni Corps want to have instruments

Mbuni Corps

Musikchefen Major Joseph Kimeu har hört av sig. "Nästa gång ni kommer" försök få med lite instrument till min hemkår. De har medlemmar, som vill lära sig spela men de har inga instrument.

Musicdirector Major Joseph Kimeu have written to us. "Next time when you come" try to bring som instruments to my home Corps. hey have members who want to play but they don´t have any instruments.

2019-05-20 13:19