Mariakim´s operation / Mariakim´s surgary

Mariakim´s operation / Mariakim´s surgary

Nu är operationen klar och vi önskar att Mariakim snart skall vara frisk och tillbaka i skolan igen

Now the surgary is over and we wish that Mariakim soon will be ealthy and back to school again

2019-09-05 12:11