March 8

March 8

Hämtning på hotellet 07.00 för att hinna i tid till Kabete. Först blir vi bjudna på frukost hos kårens officerare - därefter marsch, friluftsmöte, marsch tillbaka och söndagens förmiddagsmöte. Mycket folk, trångt, varmt och med mycket sång, musik och dans. Även om vi inte förstår Swahili så kan vi känna den fantastiska andliga gemenskapen. Efter lunch åker vi till Dagoretti - en annan av Nairobis många kåkstäder. Här träffar vi inte bara musikkåren utan hela kåren inklusive mötesdeltagare. Vi har förmånen att lämna över fem riktigt bra instrument till deras musikkår. Det är fantastiskt kul att få träffa dem igen efter första besöket förra året. Hit har det också kommit tre representanter för musikåren i Riruta samt deras kårledare - vi får nu lämna över ytterligare tre instrument. Precis som på alla andra kårer är det en underbart varm och skön gemenskap. Dagens sista stopp blir hos våra vänner i Kibera. Två timmars övning med Kibera Citadel Band - alltid lika fantastiskt att få komma tillbaka dit där allting började 2010. Vi känner att vi kommit "hem".

Pick up at the hotel at 07.00 in order to get to Kabete in time. As a start we get breakfast in the home of Kabete Corps Officers - after that march, Open Air meeting, march back and Sunday Morning Service. A lot of people, crowded, hot and a lot of song, music and dance. Even if we don´t understand Swahili we can feel the amazing spirit. After lunch we leave for Dagoretti - another Nairobi slum area. Here we not only meet with their band but the whole Corps including all peoples from the morning meeting. It´s our previlage to hand over five really good instruments to their Corps Band. It´s amazing to see them again after last years first getting together. Now we also meet three representatives from the Riruta Corps together with their Corps Officer - time to hand over three more instruments.  Here we can feel exactly the same wonderful warm fellowship as on all other Corps that we have visited. Last stop for today will be together with our friends in Kibera. Two hours rehearsal with the Kibera Citadel Band - always the same fantastic feeling when coming back to the place where everything started back in 2010. We absolutely feel that we are "at home" 

2020-03-24 14:02