March 7

March 7

Lördagen börjar vi med ett nytt besök vid kåren i Kibera. Här har vi möjlighet att träffa många av de sponsrade eleverna och även en del av deras föräldrar. Det är tufft att höra hur de olika familerna har det, men samtidigt fantastiskt att få dela den glädje som de visar. Senare på dagen besöker vi först Nairobi Central Corps för en dryg timmas övning med deras musikkår. Vi träffar också representanter för Gituarai Corps Band som får ett Eb Horn. Kvällen tillbringar vi på kåren i Kabete med ungefär 2 timmars övning. Hit kommer vi tillbaka söndag morgon för att vara med på Gudstjänsten

We start Saturday with another visit at the Kibera Citadel Compound. Here we have the opportunity to meet many of the sponsored students and also some of their parents. It´s hard to hear about these families situation but also amazing to share their joy. Later this day we first visit Nairobi Central Corps for a little more than one hour rehearsal with their Corps Band. We also meet representatives from Gituarai Corps Band in order to hand over an Eb Horn. Saturday evening we are at the Kabete Corps with around two hours practice. We will be back here early Sunday morning in order to attend the Sunday Morning Service

2020-03-23 11:17