March 6

March 6

Idag har vi besökt 7 olika skolor och träffat 29 av våra sponsrade elever - helt fantastiskt. Att få titta in i de olika klassrummen ger oss en bild av hur deras skolvardag ser ut. Skolorna vi har besökt idag är: "Crisco Educational Centre" med 2 sponsrade elever, "Kibera Nursary School" med 8 sponsrade elever, "Tenderling School" där vi har 2 sponsrade elever, "Joysprings School" med 2 sponsrade elever, "Havila Children Centre" med 2 sponsrade elever, "Three Bells School" där vi har 1 sponsrad elev samt "Red Rose School" med hela 12 sponsrade elever. Vilken fantastisk dag.

Today we have visited 7 different schools and met with 29 of our sponsored students - amazing. To have a look in the different class rooms gives us a chance to understand how their ordinary school day is. The schools that we visited today are as above. Number of sponsored students you may see after each school name. This was really an fantastic day

2020-03-21 13:08