March 5

March 5

Fantastiskt att få möta våra vänner Eric & Robert igen. Vi börjar med gemensam frukost för att planera dagen. Efter några timmars uppackning är det dags att besöka Frälsningsarméns Högkvarter för Kenya East Territorium. Här träffar vi först LtCononel Herman Mbakaya, som är ansvarig för bl.a. våra pengar för skolavgifter och även alla gåvor som kommer in i landet - gäller då även våra instrument. Därför har han i god tid innan vår ankomst fått en förteckning över vad vi har med och vilken kårmusikkår som skall ha respektive instrument. Därefter har vi en stund tillsammans med Territorial Commander Margareth Siamoya, Chief Secretary LtColonel Simon Mbuthu och Secretary for program LtColonel Herman Mbakaya. Under ett par "lediga timmar" åker vi till Ngong Hills där vi kan njuta av en fantastisk natur med "Rift Valley" som höjdpunkten. Dags för vårt första kår besök - det är på kåren i Ngong (vi visste inte att den fanns). Här får vi, som överallt, ett varm välkomnande. Vi har även förmånen att överlämna de två första (av totalt 17) instrumenten och lovar "om vi kommer tillbaka igen så skall vi ta med fler instrument till er"

Amazing to see our friends Eric & Robert again. We start with a breakfast together in order to plan this day. After som hours of unpacking it´s time for us to visit The Salvation Army Territorial Headquarters for Kenya East. First we meet LtColonel Herman Mbakay, responsible for among other things all our schoolfees and all other gifts / donations entering Kenya - for excample also our instruments. Becauso of that, in good time before our arrival, he has got a list of all our donated instruments and also the receiving Corps Band for each instrument. After that we had a meeting with Territorial Commander Margareth Siamoya, Chief Secretary LtColonel Simon Mbuthu and Secretary for program LtColonel Herman Mbakaya. During a couple of "free hours" we visit Ngong Hills where we might see some of the amazing nature that Kenya is famoused of  - "Rift Valley" is fantastic. Time for our first Corps visit - the Ngong Corps (didn´t know it existed). Here, as averywhere, we get a very warm welcome. We also have the pleasure to hand over the first two (out of 17) instruments and promise "if we come again we will try to bring you some more instruments"

2020-03-21 11:17