March 18

March 18

Sista dagen under det här besöket är "en skoldag" då vi besöker 8 olika skolor. Totalt träffar vi 27 sponsrade elever, vilket är mycket intressant. Samtliga elever arbetar mycket hårt och presterar bra - de tar vara på chansen att få studera. 

Last day during this trip is "a school day" and we are visiting 8 different schools. In total we meet 27 sponsored students, and that´s very interesting. All of them are working hard with good results - they grip the chance of going to school.

2019-03-18 18:03