March 17

March 17

Söndag morgon lämnar vi hotellet tidigt för att inte fastna i trafiken - det är Nairobi Maraton idag. Söndag förmiddag är vi på Quarry Road Corps - marsch, friluftsmöte, marsch & söndag förmiddags Gudstjänst. Det är mycket folk både ute och inne. Det är mycket lovprisande, sång, musik och dans. Nästa stopp blir Kibera där jag får möjlighet att repetera en stund med deras musikkår. Det känns alltid bra att komma tillbaka till Kibera, vår andra hemkår. Nu väntar två kårer med lite andra förutsättningar - Dagoretti var tidigare utpost till Kibera men är nu egen kår. Vi får ett fantastiskt mottagande och kan tillbringa en stund tillsammans. Dessutom får vi lämna två instrument, vilket är ett välkommet tillskott för musikkåren. Dagens sista kår heter Riruta där det inte tidigare funnits någon musikkår. Med fyra nya instrument kan de börja spela kvartett. Även här får vi ta del av en fantastisk värme - vi känner oss verkligen hemma.

Sunday morning we leave the hotel early in order not to get in traffic problems - today it is Nairobi Marathon. Sunday morning we attend Quarry Road Corps - march, open air meeting, march & Sunday Morning Service. It´s a lot of people both outside and inside. A lot of praise, worship, song, music and dance. Next stop will be Kibera where I have the opportunity to make some rehearsal with their band. It always feel good to come back to Kibera, our second home Corps. Now it´s time for two Corps with other opportunities - Dagoretti earlier was an outpost to Kibera but is now a Corps of their own. Arriving there we get an amazing welcome and we spend some time together with them. We also gave them two instruments, very much appreciated for the band. The last Corps this Sunday is Riruta, so far without a band. With four new instruments they might start playing quartett. Even here we get an amazing warm feeling - this is also "at home" for us.

2019-03-17 21:09