Kibera konsert / Kibera concert

Kibera konsert / Kibera concert

Lördag 23 november var vi samlade till ännu en Kibera konsert. Den här gången i Tabergs Missionskyrka. Stort tack till alla som gjorde den här dagen möjlig

Saturday November 23 we gathered to another Kibera concert. This time in Taberg Missionary Church. Thank you so much to everyone who made this day possible

2019-11-24 08:59