Kibera Föräldrar / Kibera Parents

Kibera Föräldrar / Kibera Parents

Hjälp med studier 2017 / Help with studies 2017

Inför 2017 har vi nu fått en lista med ytterligare 9 namn - vill du hjälpa någon med skolavgifterna

For 2017 we now have got a list with 9 more names - do you want to help somebody with the schoolfees

2016-09-17 09:09