Kibera Föräldrar / Kibera Parents

Kibera Föräldrar / Kibera Parents

Helt fantastiskt - på bara ett par veckor så har totalt 6 elever fått nya sponsorer - det vi kallar Kibera Föräldrar. Det är nu klart att de kan gå i skolan även under 2020.

Amazing - during only a couple of weeks 6 students have got new sponsors - what we call Kibera Parents. They now know that they can go to school during 2020

2019-09-25 12:41